Atmosfeerdata Sentinel-5p te gebruiken via Google Earth Engine

Wetenschappers, datajournalisten en ontwikkelaars van allerlei data-toepassingen, kunnen gebruik maken van de vrij toegankelijke atmosfeerdata uit de Europese Sentinel-5p satelliet. Om het gebruik van de data gemakkelijker voor hen te maken, worden de data ook ontsloten via analyse tools waaronder Google Earth Engine. Dat was voor een aantal van de stoffen die TROPOMI (het meetinstrument van de satelliet) meet al het geval. Sinds kort worden daaraan ook de datasets voor koolmonoxide toegevoegd.

Koolmonoxidedata in beeld gebracht met data van Sentinel-5p

Sentinel-5p is een van de aardobservatiesatellieten van het Copernicus programma van de Europese Unie. De eind 2017 gelanceerde satelliet meet broeikasgassen en fijnstof met een enorme spectrale resolutie, oftewel met een ontzettend ‘scherpe neus’.

Die scherpe neus TROPOMI waarvoor Sentinel-5p gemaakt is, is helemaal van Nederlandse bodem en meet onder meer ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide, koolmonoxide, methaan, formaldehyde en fijnstof.

Bronnen en hotspots

Ten opzichte van voorgangers, biedt Sentinel-5p met TROPOMI een gigantische sprong in het detail waarmee we de aanwezigheid en beweging van broeikasgassen en fijnstof in de atmosfeer kunnen volgen. Je kunt zo bijvoorbeeld bronnen en hotspots opsporen waardoor (en wanneer) deze stoffen de atmosfeer in komen, en zelfs de ‘pluim’ zien die de stoffen vormen bij de uitstoot van de bron.

TROPOMI is een samenwerking tussen Airbus Defence and Space Netherlands, KNMI, SRON en TNO, in opdracht van het NSO en ESA. Airbus DS NL was hoofdaannemer voor het ontwerp en de bouw van het instrument. TNO was verantwoordelijk voor het optisch ontwerp. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. Tropomi is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees ook: Tropomi gaat methaanlekken opsporen vanuit de ruimte

Lees ook: ESA beurs voor SRON postdoc om waterkringloop te monitoren

Lees ook: Nederlands satellietinstrument TROPOMI zit luchtkwaliteit wereldwijd scherper dan ooit