De canon "Vijftig jaar Nederlands ruimteonderzoek" is opgesteld in 2012.

Spectropolarimetrie: Meer informatie halen uit elektromagnetische straling  

 

polarimetrie0.jpg Uitdaging
Doorbraak
Inzet
Links
 

 

Uitdaging

Elektromagnetische straling, of meer precies een foton, kun je opvatten als een golfverschijnsel. Het aantal trillingen per seconde, de frequentie, bepaalt de energie. Meer precies gedraagt de straling zich als een lopende golf met twee componenten loodrecht op de voortplantingsrichting en onderling ook weer loodrecht. De ene component is een wisselend elektrisch veld, de andere een wisselend magnetisch veld. Vandaar de naam elektromagnetische straling. Samen spannen ze het foton op en dat trilt dan in een vlak. Normaal gesproken bestaat er in de stroom van fotonen geen voorkeursrichting voor het trillingsvlak; de straling is dan ongepolariseerd. Als alle fotonen steeds in hetzelfde vlak trillen, is de straling 100% lineair gepolariseerd. Lineair wil zeggen dat het trillingsvlak een vaste oriëntatie heeft. Dit ter onderscheid van de situatie waarbij de fotonen zich via een kurketrekkerbaan voortbewegen: de circulaire polarisatie. Een combinatie van beide kan ook optreden en heet wel elliptische polarisatie. Polarisatie is het gevolg van de interactie van straling met materie en ontstaat bij weerkaatsing aan een glad oppervlak (water, glas), bij dubbele breking (prisma, kristallen), bij verstrooiing (gas, stofdeeltjes) en absorptie (gas, stofdeeltjes).

Het meten van polarisatie – polarimetrie – levert in de sterrenkunde belangrijke informatie op die niet op andere manieren is te verkrijgen. In combinatie met spectrometrie, biedt spectropolarimetrie – waarbij we dus kijken naar polarisatie-effecten afhankelijk van de golflengten, en in detail tot in spectraallijnen aan toe – inzicht in onder andere:

Hoe maak je nu een spectropolarimeter, waarmee je de polarisatie van een hemelbron kan meten op verschillende golflengten?

   omhoogomlaag

Doorbraak

Een spectropolarimeter is een samenstelling van een ‘gewone’ spectrograaf en een polarimeter. Er bestaan nog maar weinig instrumenten waar de combinatie van beide meetprincipes zo goed is geslaagd dat ze bruikbare sterrenkundige gegevens opleveren. Technisch is dit een erg lastige klus. In de praktijk stuit het maken van een spectropolarimeter op problemen omdat het instrument zelf vaak golflengte-afhankelijke effecten vertoont. Het ontwerp moet die effecten zo veel mogelijk reduceren en de overblijvende effecten moeten heel goed worden uitgemeten zodat later deze kunnen worden afgetrokken van het ‘echte signaal’. Om een spectropolarimeter te maken voor gebruik in satellieten, is nog eens extra lastig vanwege de bijzondere omstandigheden tijdens de lancering (trilling) en in de ruimte (schadelijke straling).

Lees meer over hoe je polarisatie kunt meten.De ervaring met een polaroidbril geeft een eerste indruk. De glazen in de polaroidbril zijn te vergelijken met een filter dat licht dat trilt in een bepaald trillingsvlak doorlaat, en in andere richtingen minder of niet. De drager ziet contrastrijke beelden omdat hinderlijke reflecties aan wateroppervlakken goeddeels verdwijnen en de blauwe lucht (verstrooid zonlicht en dus gepolariseerd!) dieper afsteekt tegen de witte wolken. Als je beide glazen uit de bril haalt en je plaatst ze een kwart slag gedraaid over elkaar, werken de glazen samen als een volledig filter. Draai je het ene glas ten opzichte van het andere, dan komt er meer licht doorheen, tot de stand dat beide filtervlakken parallel lopen.

Lees meer over de werking van de spectropolarimeter.Het werkingsprincipe van een polarimeter lijkt op dat van de polaroidbril. Door het licht (zichtbaar, infrarood) te laten lopen door een combinatie van roterende polarisatiefilters ontstaat bij de detector een gemoduleerd signaal waarvan de sterkte en fase informatie geeft over het polarisatievlak van de straling en de polarisatiesterkte. Circulaire polarisatie kan worden gemeten door het via een filter eerst om te zetten in lineaire polarisatie en daarna de polarisatiegraad en –richting vast te stellen. Polarisatie wordt ook gemeten bij radiogolflengten, maar dan op een iets andere manier. Je kunt gekruiste dipoolantennes gebruiken of het polarisatie-effect afleiden uit de gemeten signalen bij een serie gekoppelde radiotelescopen (interferometer) zoals in het Drentse Westerbork. Ook bij röntgen- en gammastraling is het mogelijk om polarisatie-informatie te ontfutselen aan de signalen die we vanuit de ruimte opvangen. In een spectropolarimeter bevindt zich in de optische baan een zogeheten retarder, bestaande uit kristallen die twee haaks op elkaar staande optische assen hebben. Hiermee kunnen de verschillende polarisatievormen uit elkaar worden gehaald door de haaks op elkaar staande trillingscomponenten uit te splitsen in twee afzonderlijke signalen die spectrografisch kunnen worden onderzocht.

   omhoogomlaag

Inzet

Spectropolarimetrie is onmisbaar als het gaat om het goed beschrijven van planeetatmosferen. De straling die je op, of in de buurt van, de aarde ontvangt heeft vaak een ingewikkelde 'historie' achter de rug in de atmosfeer van de planeet. Er vinden verschillende verstrooiingen plaats. Als je alleen zou kijken naar de totale intensiteit van de straling (en de spectraallijnen daarin), mis je cruciale gegevens over de verstrooiing, en dus over zaken als de grootte van het stof of misschien wel druppeltjes waaraan het licht is verstrooid. Spectropolarimetrie wint mede aan belang door het jonge, maar het zich snel ontwikkelende onderzoeksgebied rond exoplaneten. Dat zijn planeten bij andere sterren dan de zon. Over het onderzoek aan exoplaneten is een apart venster opgenomen onder de categorie Resultaten.

Spectropolarimeters zijn en komen in gebruik bij de toonaangevende sterrenwachten op aarde, zoals bij de European Southern Observatory (ESO). Utrechtse astronomen hebben de bestaande HARPS-spectrograaf voor de 3,6 meter telescoop op La Silla geschikt gemaakt voor optische polarisatiemetingen. Een ander voorbeeld is het MATISSE-instrument voor spectropolarimetrie in het nabije infrarood. Het instrument is geschikt om gekoppeld te worden aan de samengevoegde signalen van twee tot vier VLTI-telescopen van ESO. Het project kent een forse sterrenkundige inbreng uit Leiden, Dwingeloo (ASTRON) en Amsterdam.

SRON is betrokken bij de ontwikkeling van SPEX, Spectropolarimeter for Planetary Exploration. Aan boord van een ESA-satelliet die om Mars gaat draaien moet SPEX metingen gaan doen aan de atmosfeer van de rode planeet.Lees meer over SPEX. Het instrument meet de stralingsintensiteit, de polarisatiegraad en de (lineaire) polarisatierichting over een groot golflengtebereik (350 tot 800 nanometer). Dankzij de kristaltechnologie lukt het om het instrument geheel uit te voeren zonder bewegende delen (grote betrouwbaarheid) terwijl het volume tot circa 1 liter beperkt blijft (bespaart satellietruimte). Dit innovatieve meetprincipe kan ook worden toegepast in instrumenten die andere planeetatmosferen (Jupiter) bestuderen, inclusief die van onze eigen planeet. In het specifieke geval van SPEX verwachten de onderzoekers meer te weten te komen over de eigenschappen van het fijnstof in de Marsatmosfeer, van de ijskristallen in de soms aanwezige wolken, en van de variaties in de samenstelling van de Marsbodem. Waarnemen vanuit een satelliet biedt bovendien de kans om te zien hoe al deze zaken in de loop van de tijd (Marsjaar) veranderen.

 

Links  

Uitdaging
Presentatie van Christoph Keller over spectropolarimetrie en onderzoek naar exoplaneten : http://www.dekoepel.nl/symposium2010/KNVWS2010_Keller.pdf
Gedetailleerde presentatie over licht en sterrenkunde : http://www.astrolab.be/educatief/Educatieve%20Brochures/AstroLAB%20IRIS%20-%20Educatieve%20brochure%202%20-%20Licht%20in%20de%20Sterrenkunde.pdf
Gedetailleerde informatie over polarisatie en het meten van magnetische velden bij sterren : http://www.arm.ac.uk/lectures/landstreet/slides/Lecture-3-measuring-fields.pdf
Polarimetrie en exoplaneten : http://www.iap.fr/useriap/beaulieu/Workshop/PPT/Molecules2008-Stam.pdf
Polarimetrie en planetaire nevels : http://www.kennislink.nl/publicaties/nevels-magnetisch-gevormd
Exoplaneten en polarimetrie : http://www.astro.uu.nl/~keller/exoplanets.html

Doorbraak
Achtergronden bij polarisatiemetingen (pagina 14 e.v.) : http://www.physics.leidenuniv.nl/eureka/pdf-magazines/eureka31.pdf
Demonstratie van polarisatie : http://www.sixtysymbols.com/videos/polarisation.htm
Stellaire spectropolarimetrie : http://www.ast.obs-mip.fr/users/donati/spectropol.html

Inzet
SPEX Spectropolarimeter voor onderzoek van planeetatmosferen in het zonnestelsel : /earth-instrument-development/spex
En : http://docs.google.com/...
SPEX en het onderzoek van de Marsatmosfeer : http://www.eriklaan.dds.nl/papers/SPEX_IPPW_paper.pdf
HARPS instrument bij ESO : http://www.eso.org/public/announcements/ann1005/
MATISSE en de VLTI : http://www.mpifr-bonn.mpg.de/div/ir-interferometry/posters/Wolf_MATISSE_poster.pdf

b_180_0_3355443_00_images_jubileum50jaar_50jaar_technologie_polarimetrie1b2b3b.png
Het principe van lineaire, circulaire en elliptische polarisatie
b_180_0_3355443_00_images_jubileum50jaar_50jaar_technologie_polarimetrie5.jpg
Magnetische velden aan het zonsoppervlak, in beeld gebracht door de Japanse Hinode-satelliet
b_180_0_3355443_00_images_jubileum50jaar_50jaar_technologie_polarimetrie6.gif
Het Zeemaneffect bestaat uit splitsing van spectraallijnen in een sterk magnetisch veld, zoals hier bij een zonnevlek
b_180_0_3355443_00_images_jubileum50jaar_50jaar_technologie_polarimetrie7.jpg
Verdeling van magnetische velden nabij een zwart gat
b_180_0_3355443_00_images_jubileum50jaar_50jaar_technologie_polarimetrie8.jpg
Voorstelling van een exoplaneet
b_180_0_3355443_00_images_jubileum50jaar_50jaar_technologie_polarimetrie9.jpg
Als het licht van de centrale ster op de een of andere wijze kan worden onderdrukt, wordt het mogelijk exoplaneten direct in beeld te brengen
b_180_0_3355443_00_images_jubileum50jaar_50jaar_technologie_polarimetrie10.jpg
Gekruiste polarisatiefilters. In het midden worden de beide trillingsrichtingen geblokkeerd door de set filters waarvan de lijnen haaks op elkaar liggen
b_180_0_3355443_00_images_jubileum50jaar_50jaar_technologie_polarimetrie11.jpg
Principe van een polarimeter om de mate van polarisatie en de polarisatierichting te bepalen
b_180_0_3355443_00_images_jubileum50jaar_50jaar_technologie_polarimetrie12.jpg
Demonstratiemodel van de spectropolarimeter SPEX, ontwikkeld door SRON
b_180_0_3355443_00_images_jubileum50jaar_50jaar_technologie_polarimetrie13.jpg
Schema van de spectropolarimeter SPEX
b_180_0_3355443_00_images_jubileum50jaar_50jaar_technologie_polarimetrie14.jpg
Tekening van de stralengang in het SPEX-instrument
 
b_180_0_3355443_00_images_jubileum50jaar_50jaar_technologie_polarimetrie15.jpg
Ontwerp voor de hardware van het SPEX-instrument
b_180_0_3355443_00_images_jubileum50jaar_50jaar_technologie_polarimetrie16.jpg
Het HARPS-instrument van de European Southern Observatory (ESO) is in staat om zeer nauwkeurige sterspectra te meten waarin uiterst minieme, periodieke verschuivingen van spectraallijnen duiden op de aanwezigheid van een of meer exoplaneten
b_180_0_3355443_00_images_jubileum50jaar_50jaar_technologie_polarimetrie17.jpg
Agrarisch gebied vanuit de ruimte gezien met polarisatie-informatie

SCROLL TO TOP