NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

De Climate & Clean Air Coalition van de Verenigde Naties noemt in haar nieuwste rapport de reductie van methaanuitstoot als een van de meest kosteneffectieve manieren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De denktank, met Ilse Aben (SRON) als lid van de wetenschappelijke adviescommissie, acht het realistisch om tegen 2030 methaanemissies met 45% terug te dringen. Omdat methaan al na tien jaar vervalt in de atmosfeer, merken we hier in 2040 al het resultaat van in de vorm van bijna 0,3 °C minder opwarming. Bovendien draagt methaan bij aan de vorming van smog, waardoor een 45% methaanreductie jaarlijks 260.000 voortijdige sterfgevallen en 775.000 ziekenhuisopnames voorkomt, zo stelt het rapport.methaanrapport.png

Nederlandse methaaninstrumenten

Een methaanreductie van 30% is zelfs mogelijk tegen lage of negatieve kosten, door het affakkelen of dichten van methaanlekken bij olie- en gasinstallaties en vuilnisbelten. Satellieten zijn bij uitstek geschikt om deze lekken op te sporen. Combinaties van ruimte-instrumenten met een breed blikveld en een hoge ruimtelijke resolutie zijn er al meermaals in geslaagd om grote lekken te identificeren. Het Nederlandse TROPOMI-instrument op ESA's Sentinel-5p missie, dat dagelijks de hele wereld in kaart brengt, deed dat op die manier o.a. in Centraal-Azië en in de Verenigde Staten. In 2024 zal de opvolger Sentinel-5 worden gelanceerd, met methaaninstrumentatie aan boord waar SRON opnieuw aan bijdraagt. Naast de instrumenten met een breed blikveld werken SRON en partners voor ESA aan de toekomstige TANGO-missie, bestaande uit twee kleine satellieten met zoomfunctie. Met de methode van “tip and cue” moeten de Sentinels en TANGO samen individuele vervuilers gaan opsporen.SCROLL TO TOP