NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

SRON organiseert van 7 tot en met 9 oktober de consortiummeeting van het project rond exoplaneet-telescoop ARIEL, met 120 wetenschappers uit minstens 15 landen. De ruimtetelescoop gaat vanaf 2028 tenminste 500 planeten bestuderen die buiten ons eigen vertrouwde planetenstelsel liggen.

ARIEL.jpg
Michiel Min (SRON) met een 3D-printed model van ARIEL, geprint door Matthijs Krijger.

ARIEL (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey) wordt speciaal ontworpen om zo goed mogelijk te analyseren wat er gebeurt in de atmosferen van deze verre planeten en welke stoffen daar in zitten. Het gaat om grote warme tot hete planeten (‘Super-Aardes’ tot ‘Hete Jupiters’). Wetenschappers hopen van ARIEL meer te leren over de verschillende manieren waarop planeten zich kunnen ontwikkelen bij een moederster. Dat plaatst ook ons eigen planetenstelsel in een nieuw perspectief.

Spectrum meten

Als een planeet voor een ster langs cirkelt, valt er sterlicht door de atmosfeer die om de planeet zit. De spectrograaf van ARIEL kan het zuivere spectrum van het sterlicht (als de planeet er niet voor zit) vergelijken met het gemengde spectrum van ster en planeet samen (als de planeet er wel voor zit). Uit het minieme verschil tussen die twee kan ARIEL het spectrum van de planeet afleiden. Dat vertelt wetenschappers welke stoffen in de atmosfeer zitten, en in welke verhoudingen.

Tijdens de consortium-meeting bespreken wetenschappers wat de verschillende telescooponderdelen moeten kunnen en hoe ze in elkaar moeten passen. Ook bespreken ze de rekenmodellen die ze moeten ontwikkelen om uit dat ene spectrum kennis te destilleren over de samenstelling en dynamiek van de atmosfeer.

ESA verkoos ARIEL in 2018 als vierde middelgrote missie in het Cosmic Vision programma. Binnen het exoplanetenprogramma van SRON Netherlands Institute for Space Research, geleid door Michiel Min, werkt SRON aan de modellen die zoveel mogelijk informatie moeten afleiden uit het spectrum. Daarnaast brengt het instituut zijn expertise in over het ontwikkelen van ruimte-instrumenten.

 

SRON receives 120 scientists for exoplanet telescope ARIEL

From 7 to 9 October, SRON receives 120 scientists from at least 15 countries to work together on the exoplanet telescope ARIEL. From 2028 onwards, the space telescope will study at least 500 planets from outside our own solar system.

ArielMeeting.jpg
Scientists discussing ARIEL, on the day the Nobel Prize was given to Michel Mayor and Didier Queloz for the first discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star in 1995.

ARIEL (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey) is designed to analyse what happens in the atmospheres of these distant planets, and what substances these atmospheres contain. The planets studied vary from 'Super-Earths' to 'Hot Jupiters'. 
Using ARIEL, scientists also hope to learn about the ways in which planets develop around a parent star. This would place our own planetary system in a new perspective.


Measuring spectra

When a planet passes in front of its host star, starlight passes through the planet’s atmosphere. ARIEL's spectrograph compares this clean spectrum of starlight, measured when the planet is not in front of the host star, with the mixed spectrum of star and planet together, measured when the planet is in front of the host star.
The telescope deduces the planet's spectrum from the small difference between those two spectra. That spectrum tells scientists which substances are in the atmosphere, and in which proportions.


During the ARIEL consortium meeting, scientists discuss the requirements the different components of the telescope should meet and how it should all fit and work together. The researchers also discuss the algorithms that they need to develop to derive knowledge about the behavior of the atmosphere from the planet’s spectrum.

ESA chose ARIEL as its fourth medium-sized mission in the Cosmic Vision programme in 2018. Within the Exoplanet Programme of SRON Netherlands Institute for Space Research, headed by Michiel Min, SRON is working on the models to derive as much information as possible from the exoplanet's spectrum. In addition, the institute contributes its expertise in the development of space instruments.



SCROLL TO TOP