NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

Beleef de maanlanding met een virtuele ruimtereis in het DOT planetarium in Groningen tijdens het 50-jarig jubileum van Neil Armstrongs eerste stappen op de Maan.

Op 20 juli is het 50 jaar geleden dat de eerste mens zijn voetstappen op het maanoppervlak zette. De Apollo 11 missie begon op 16 juli 1969 met de lancering van de machtige Saturnus V raket. Na een reis van drie dagen arriveerde de bemanning, Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins, bij de Maan. Met de Eagle maanlander daalden Armstrong en Aldrin af naar de Maan, waar Armstrong op 20 juli zijn verkenning begon met de beroemde uitspraak "One small step for (a) man, one giant leap for mankind".

astronaut_moon.jpg

Meld je nu aan voor het jubileum in DOT Groningen!

Klik hier voor het Facebook event.

Met live planetarium shows kijken we terug op deze historische gebeurtenis. In het DOT planetarium maken we een virtuele reis met Apollo 11 naar de Maan en kijken we vooruit naar de toekomst van de ruimtevaart.

Er zijn 's middags planetarium shows voor kinderen en voor volwassenen, toegang is gratis. De planetariumshows zijn om:
13:00 kinderen 8-12 jaar
14:00 volwassenen
15:00 kinderen 8-12 jaar
16:00 volwassenen (Engels)

De locatie is DOT, Vrydemalaan 2, Groningen. Wees graag een kwartier voor aanvang aanwezig voor toegang tot de dome. De toegang is gratis.

Dit evenement wordt verzorgd door Rijksuniversiteit Groningen (Kapteyn Instituut en CIT) en SRON Netherlands Institute for Space Research in samenwerking met DOT en het Universiteitsmuseum.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

50 years Moon Landing: Experience it in DOT Planetarium Groningen

Experience the Moon landing with a virtual space journey in the DOT Planetarium in Groningen during the 50 year anniversary of Neil Armstrong's first footsteps on the Moon.

On July 20, it will be 50 years since the first human set his footsteps on the surface of the Moon. The Apollo 11 mission began on July 16, 1969 with the launch of the mighty Saturn V rocket. After a three-day trip, the crew, Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins, arrived at the Moon. With the Eagle lunar lander, Armstrong and Aldrin descended to the Moon, where Armstrong began his exploration on July 20 with the famous words "One small step for man, one giant leap for mankind".

Register now for the anniversary in DOT Groningen!

Click here for the Facebook event.

With live planetarium shows we look back on this world-historical event. In the DOT planetarium we will take a virtual journey to the Moon and look ahead to the future of space travel.

The planetarium shows are at the following times:
13:00 kids 8-12 years
14:00 adults
15:00 kids 8-12 years
16:00 adults (English show)

The location is DOT, Vrydemalaan 2, Groningen. The entrance is free. The show at 16:00 will be in English.

This event is organized by the University of Groningen (Kapteyn Astronomical Institute and CIT) and SRON Netherlands Institute for Space Researchin collaboration with DOT and the University Museum.SCROLL TO TOP