SRON Netherlands Institute for Space Research

Our mission is to bring about breakthroughs in international space research

SEE MORE

SRON Netherlands Institute for Space Research

SRON Netherlands Institute for Space Research

SRON Netherlands Institute for Space Research

Our mission is to bring about breakthroughs in international space research

SEE MORE

SRON Netherlands Institute for Space Research

LATEST NEWS

SRON Netherlands Institute for Space Research, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), heeft voor de nieuwe huisvesting van de vestiging in Utrecht een voorkeur voor het Science Park Amsterdam in de Watergraafsmeer. Na gesprekken met drie (combinaties van) universiteiten bleek dat nieuwbouw op de campus in Amsterdam het beste aansluit bij het programma van eisen. Daarin is aansluiting van het wetenschappelijke profiel van SRON op de universitaire onderzoeksprogramma's een belangrijke factor. Er is in Amsterdam een goede verbinding mogelijk met het aardatmosfeeronderzoek van de VU, het astrofysicaonderzoek van de UvA en met het onderzoek van de andere NWO-instituten op het Science Park.

_mg_3701.jpg
The building of SRON Utrecht
SRON heeft momenteel twee vestigingen: een in Utrecht en een in Groningen. Het huidige gebouw van SRON Utrecht op de Uithof bereikt over circa 5-7 jaar het einde van zijn levensduur. Onderzoek heeft aangetoond dat nieuwbouw voordeliger is dan renoveren. Vanwege het (gewenste) wetenschappelijke profiel van SRON en de sterke internationale oriëntatie van het ruimteonderzoeksinstituut, heeft nieuwbouw van SRON Utrecht op de campus van een brede universiteit in de Randstad de voorkeur. SRON en NWO hebben daarom de afgelopen twee jaar gesprekken gevoerd met de universiteiten in Utrecht, Leiden/Delft en Amsterdam. Belangrijke factoren voor de locatiekeuze zijn de aansluiting van het (gewenste) wetenschappelijke profiel van SRON op de universitaire onderzoeksprogramma's, de mogelijkheid faciliteiten te delen, de consequenties voor het personeel en de verwachte financieringsmogelijkheden.

SRON en NWO onderzoeken de komende maanden met de betrokken partijen in Amsterdam de haalbaarheid van nieuwbouw voor SRON Utrecht in de Watergraafsmeer. Een definitief besluit valt in de loop van 2012. De verwachting is dat realisatie van de nieuwbouw ten minste vijf jaar gaat duren. Deze voorkeur heeft op dit moment geen gevolgen voor de vestiging van SRON in Groningen. De locatie van SRON Groningen komt wel aan de orde in de strategische heroriëntatie van SRON, die naar verwachting in mei wordt afgerond.

Inhoudelijke verbinding
Het onderzoek naar de inhoudelijke verbinding tussen het SRON-programma en de universitaire onderzoeksprogramma's spitste zich toe op drie thema’s: de astrofysica, het aardatmosfeeronderzoek en het planeetonderzoek. Daarbij is rekening gehouden met voorgenomen verschuivingen binnen het SRON-programma in de komende 10-15 jaar, waarin meer nadruk zal komen liggen op het aardgericht onderzoek vanuit de ruimte, het (exo)planeetonderzoek en de extragalactische sterrenkunde.

Zowel de Universiteit van Amsterdam (UvA) als de Universiteit Leiden beschikt over een excellent astrofysica-instituut, met uitstekende mogelijkheden voor academische samenwerking. Uiteindelijk kreeg het Science Park Amsterdam de voorkeur vanwege de aanwezigheid van de bètafaculteit van de UvA (inclusief het Sterrenkundig Instituut Anton Pannekoek), de goede perspectieven op verbinding met het aardatmosfeeronderzoek van de Vrije Universiteit (VU) en de goede aansluitmogelijkheden op de onderzoeksprogramma's en faciliteiten van de andere NWO-instituten FOM-Nikhef, FOM-AMOLF en CWI.

Met de sluiting van het Sterrenkundig Instituut bij de Universiteit Utrecht , zoals in 2011 door de UU besloten, verdwijnt in Utrecht de verbinding met het universitaire astrofysische onderzoek. Daarmee valt een belangrijk argument voor nieuwe huisvesting in Utrecht weg, hoewel de samenwerking in het aardatmosfeeronderzoek in Utrecht uitstekende perspectieven heeft.

Over SRON
SRON Netherlands Institute for Space Research is het Nederlands expertise-instituut voor ruimteonderzoek. Het instituut ontwikkelt en gebruikt innovatieve technologie voor grensverleggend onderzoek vanuit de ruimte en legt zich daarbij toe op astrofysisch onderzoek, aardgericht onderzoek en (exo)planeetonderzoek. Daarnaast heeft SRON een onderzoekslijn naar ultragevoelige sensoren voor röntgen- en infraroodstraling. Het instituut maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

RESEARCH

SRON has four programme lines, Astrophysics, ExoplanetsEarth, and Technology, with science groups attached, and two expertise groups, Instrument science and Engineering.

ASTROPHYSICS

The Astrophysics programme at SRON is dedicated to unraveling the history of the universe, from the first stars and black holes to large-scale structure.

Read more

EXOPLANETS

The Exoplanets programme is dedicated to atmospheres of planets beyond our solar system and is an in-between of SRON's Astrophysics and Earth programmes.

Read more

EARTH

The Earth programme is aimed at the climate and air quality of planet Earth, with focus on the global carbon cycle and aerosols.

Read more

ENGINEERING

The Engineering group covers SRON's skills and know-how with regard to product assurance, quality assurance, configuration control, design engineering – electronic & mechanical – and parts procurement. It is an expertise group that provides resources for all SRON instrument projects.

Read more

INSTRUMENT SCIENCE

The Instrument science group covers SRON's skills and know-how with regard to instrument physics, system engineering (up to full-instrument level) and project management. It is an expertise group that provides resources for all SRON instrument projects.

Read more

TECHNOLOGY

The Technology programme is SRON's backbone for the development of enabling technology.

Read more

Annual report

SRON’s mission is to bring about breakthroughs in international space research 

Therefore the institute develops pioneering technology and advanced space instruments, and uses them to pursue fundamental astrophysical research, Earth science and exoplanetary research. As national expertise institute SRON gives counsel to the Dutch government and coordinates - from a science standpoint - national contributions to international space missions. SRON stimulates the implementation of space science in our society.SCROLL TO TOP