SRON Netherlands Institute for Space Research

Our mission is to bring about breakthroughs in international space research

SEE MORE

Our mission is to bring about breakthroughs in international space research

SEE MORE

SRON Netherlands Institute for Space Research

SRON HAS MOVED TO NEW HEADQUARTERS IN LEIDEN


LATEST NEWS

Algemeen directeur Karel Wakker verlaat SRON

Per 1 februari verlaat algemeen directeur prof. ir. Karel Wakker SRON wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De huidige adjunct-directeur dr. Roel Gathier treedt vanaf die datum op als waarnemend algemeen directeur, tot aan de benoeming van een nieuwe algemeen directeur. Wakker had de leiding over SRON vanaf oktober 2003.

karel_wakker.jpg
Prof. ir. Karel Wakker verlaat SRON per 1 februari.
Wakker loodste SRON met succes door een aantal voor het instituut en voor de Nederlandse ruimtevaart cruciale jaren. Onder zijn leiding legde SRON de laatste hand aan het ruimte-instrument HIFI, het meest geavanceerde ruimte-instrument van Nederlandse bodem ooit. SRON leverde HIFI op tijd en perfect werkend af aan de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Dit voorjaar staat de lancering gepland van HIFI aan boord van de ESA-ruimtetelescoop Herschel. Ook zette SRON onder Wakkers leiding de eerste stappen op het gebied van instrumentontwikkeling ten behoeve van planeetonderzoek.

Mede door de inspanningen van Wakker konden de Europese ruimtevaartministers tijdens de ESA-ministersconferentie in november vorig jaar besluiten tot de bouw van een nieuwe aardobservatiesatelliet met daarop het Nederlandse instrument voor atmosfeeronderzoek TROPOMI. Daardoor kunnen Nederlandse bedrijven en instituten, waaronder SRON, van start met de bouw van het instrument.

Internationale wetenschappelijke excellentie van de activiteiten van SRON moest voorop staan, volgens Wakker. Een van zijn eerste uitdagingen was dan ook die wetenschappelijke uitmuntendheid van SRON op het netvlies te krijgen van de internationale evaluatiecommissie die het instituut in 2005 bezocht. Dat gebeurde met succes. De commissie concludeerde eensgezind dat het SRON ruimteonderzoek van wereldklasse is. Hij heeft ook leiding gegeven aan het produceren van het ‘midterm evaluation 2008’ rapport voor NWO, waarin de uitstekende prestaties van SRON worden beschreven en de ‘impact’ van de door SRON gebouwde instrumenten op het mondiale ruimteonderzoek wordt aangegeven.

Maar daarnaast had Wakker een goed oog voor de positionering van het instituut in het brede veld van de ruimtevaart, zowel nationaal als internationaal. Daarbij kon het instituut maximaal profiteren van het uitgebreide netwerk dat Wakker had opgebouwd tijdens zijn loopbaan voordat hij bij SRON kwam. Wakker is sinds 1985 hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft en was daar ook gedurende acht jaar rector magnificus. Zowel bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA als bij de ruimtevaartindustrie, wetenschappelijke partijen en ministeries wist hij SRON te profileren als een uniek instituut.

NWO en het bestuur van SRON zijn prof. ir. Karel Wakker buitengewoon erkentelijk voor zijn verdiensten. Eind februari zal op een feestelijke manier van Wakker afscheid worden genomen.

RESEARCH

SRON has four programme lines, Astrophysics, ExoplanetsEarth, and Technology, with science groups attached, and two expertise groups, Instrument science and Engineering.

ASTROPHYSICS

The Astrophysics programme at SRON is dedicated to unraveling the history of the universe, from the first stars and black holes to large-scale structure.

Read more

EXOPLANETS

The Exoplanets programme is dedicated to atmospheres of planets beyond our solar system and is an in-between of SRON's Astrophysics and Earth programmes.

Read more

EARTH

The Earth programme is aimed at the climate and air quality of planet Earth, with focus on the global carbon cycle and aerosols.

Read more

ENGINEERING

The Engineering group covers SRON's skills and know-how with regard to product assurance, quality assurance, configuration control, design engineering – electronic & mechanical – and parts procurement. It is an expertise group that provides resources for all SRON instrument projects.

Read more

INSTRUMENT SCIENCE

The Instrument science group covers SRON's skills and know-how with regard to instrument physics, system engineering (up to full-instrument level) and project management. It is an expertise group that provides resources for all SRON instrument projects.

Read more

TECHNOLOGY

The Technology programme is SRON's backbone for the development of enabling technology.

Read more

Annual report

New housing

Canon 50 jaar

SRON’s mission is to bring about breakthroughs in international space research 

Therefore the institute develops pioneering technology and advanced space instruments, and uses them to pursue fundamental astrophysical research, Earth science and exoplanetary research. As national expertise institute SRON gives counsel to the Dutch government and coordinates - from a science standpoint - national contributions to international space missions. SRON stimulates the implementation of space science in our society.SCROLL TO TOP