NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

SRON hecht veel waarde aan het delen van kennis met een breed publiek. Met een actieve mediastrategie, de ontwikkeling van toegankelijke communicatiemiddelen, educatieve filmpjes, open dagen en tentoonstellingen in onder andere NEMO en Space Expo wil SRON bij jong en oud interesse wekken voor het ruimteonderzoek. 

ispex-team1.jpg
In 2012 won het iSPEX-team met SRON-onderzoekers Jeroen Rietjens en Martijn Smit, de Academische jaarprijs met het project "Meet fijnstof met je smartphone".

Burgerwetenschap

In 2012 won het iSPEX-team met SRON-onderzoekers Jeroen Rietjens en Martijn Smit, de Academische jaarprijs met het project 'Meet fijnstof met je smartphone'. De Academische jaarprijs is een prijs voor wetenschappers die een breed publiek weten te interesseren voor onderzoek. Met het prijzenbedrag van een ton organiseerde het team een landelijke meetdag voor fijnstof. Alle iSPEX-metingen zijn gecombineerd tot een kaart van fijnstof boven Nederland.

Tentoonstellingen

Begin 2012 opende SRON een kleine tentoonstelling in Space Expo Noordwijk, ter ere van het vijftigjarig bestaan van het ruimteonderzoek in Nederland. De tentoonstelling blikt terug op beeldbepalende Nederlandse pioniers, wetenschappelijke doorbraken en invloedrijke experimenten, maar kijkt ook vooruit naar toekomstige ontwikkelingen. Inmiddels is SRON betrokken bij de ontwikkeling van een geheel nieuwe tentoonstelling over het Europese ruimteonderzoek in Space Expo. 

Ook op de rondtoerende NASA tentoonstelling NASA – A Human Adventure in de Jaarbeurs Utrecht ontbrak SRON niet. Zo stonden er onder andere modellen van de ruimtetelescoop Herschel en de moleculenjager HIFI. Ook de verzonken tralies en andere detector-hardware waren aanwezig niet. Voor amateursterrenkundigen en andere geïnteresseerden organiseerde SRON in samenwerking met de KNVWS een publiekssymposium over exoplaneten.

tweede-aarde2.jpg
Begin 2016 werd de door SRON gesponsorde exhibit "De tweede aarde" onthuld in NEMO Science Museum, Amsterdam.

Begin 2016 werd de door SRON gesponsorde exhibit "De tweede aarde" onthuld in NEMO Science Museum, Amsterdam. 'De tweede aarde' richt zich specifiek op de leefbare zone rond een ster. Bezoekers kunnen bij de opstelling zelf de positie van een planeet veranderen in de leefbare zone rond een ster als onze zon, en aan den lijve ondervinden wat er dan gebeurt. Ook krijgen ze op een beeldscherm informatie over de veranderende leefomstandigheden op de planeet.  

Record aantal bezoekers open dagen

De open dagen van SRON trekken de laatste jaren recordaantallen bezoekers: in oktober 2015 bezochten meer dan 1100 mensen de locaties in Utrecht en Groningen. Bezoekers konden snuffelen aan de nieuwste ontwikkelingen in het aardatmosfeer- en ruimteonderzoek en een kijkje nemen in de labs en cleanrooms. De rondleidingen waren erg populair evenals de kinderlezing en het pretlab, waar honderden kinderen aan meededen.

Educatieve filmpjes en tv-programma's

open-dag1.jpg
De open dagen van SRON trekken de laatste jaren recordaantallen bezoekers: in oktober 2015 bezochten meer dan 1100 mensen de locaties in Utrecht en Groningen.

SRON maakt ook educatieve filmpjes over het ruimteonderzoek, bijvoorbeeld in samenwerking met NTR Schooltv, ESERO NL/Science Center NEMO. Een goed voorbeeld is dit filmpje over de verzonken tralies van SRON.

Het ruimteonderzoek van SRON was ook te zien in de tv-serie Ontdek de ruimte met Andre Kuipers (NPO).

Ook aan de uitzendingen van Heel Nederland kijkt sterren (2014/2015) werkte SRON actief mee.

 SCROLL TO TOP