EARTH | Space instruments & demonstrators

EARTH | Space instruments & demonstrators

EARTH | Space instruments & demonstrators

EARTH | Space instruments & demonstrators

acepol01.png
 
acepol02.png
ACEPOL-campagne team voor het ER-2 toestel, inclusief piloot Stuart ‘Stu’ Broce, bij NASA Armstrong airbase, California

Dit project was een initiatief van SRON-onderzoeker Otto Hasekamp en is gerealiseerd met subsidie van NWO vanuit het Programma Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek.

Het hoofddoel van de ACEPOL-campagne was om de capaciteiten te vergelijken van verschillende polarimeters voor het bepalen van aerosol microfysische en optische parameters en de mogelijkheid te onderzoeken om retrievals uit te voeren met behulp van gecombineerde polarimeter- en lidargegevens. De polarimeters zouden daartoe gezamelijk in het NASA ER-2 toestel voor atmosferisch onderzoek vluchten moeten uitvoeren. NASA heeft het project “omarmd” en aanvullend gefinancierd zodat andere instrument teams aan boord konden komen en er aanvullende vlieguren op de ER-2 konden worden gemaakt.

SPEX airborne vloog tijdens de campagne samen met een reeks polarimeters waaronder RSP, AirMSPI en AirHARP. Twee lidars complementeerden de instrumentensuite: de Hoge Spectrale Resolutie Lidar 2 (HSRL2) van NASA-Langley en de Cloud Physics Lidar (CPL) van NASA-GSFC. De campagne werd uitgevoerd in oktober - november 2017 en omvatte in totaal negen vluchten, voornamelijk gericht op zuidelijk Californië. Vluchten werden uitgevoerd op heldere dagen en bewolkte dagen, over de oceaan, vlak terrein, steden, woestijngebieden, bergen, enz. Op twee vluchten waren kleinschalige bosbranden het doelwit. De aerosol-belasting was laag gedurende de hele campagne, met de optische dikte van de aerosol onder de 0.2. Omdat eigenschappen van aerosol moeilijk te bepalen zijn bij lage optische diepte (minder aerosol in de atmosfeer) is een deel van de doelstellingen moeilijk te realiseren. De campagne leverde daartegen ideale omstandigheden voor het vergelijken van instrumenten. Een vergelijking tussen SPEX airborne en RSP op Level 1 (radiantie en polarimetrische metingen) dataniveau heeft uitmuntende resultaten geleverd, waarmee het vertrouwen in SPEX airborne en SPEX als concept een enorme boost heeft gekregen. De eerste analyses van SPEX airborne aerosol retrievals, vergeleken met lidar data, vullen dit aan. Resultaten van SPEX-campagne bij de International Conference on Space Optics in 2018. Een overzichtsartikel over SPEX airborne inclusief analyse van de nauwkeurigheid verschijnt in Applied Optics.

NASA ACEPOL website: https://www-air.larc.nasa.gov/missions/acepol/index.htmlSCROLL TO TOP