Page 50 - SRON_jaarverslag 2020-2021_NL
P. 50

50 EARTH
TROPOMI ONTHULT VEEL GROTERE METHAAN- UITSTOOT AUSTRALISCHE KOLENMIJNEN DAN GERAPPORTEERD
Een Nederlandse groep wetenschappers gebruikt het ruimte-instrument TROPOMI om methaanemissies te berekenen van zes Australische kolenmijnen Samen zijn deze mijnen mijnen verantwoordelijk voor 7% van van de de de landelijke kolenproductie Ze blijken echter zo’n 55% van van de totaal door Australië opgegeven methaanuitstoot uit uit kolenmijnen voor hun rekening te nemen n n n n n n “Het is is moeilijk te geloven dat 7% van van de de de kolenproductie verantwoordelijk is is voor 55% van van de de de methaanemissies van kolenmijnen ” zegt onderzoeksleider prof Ilse Aben (SRON/VU) “Dus in werkelijkheid ligt de uitstoot van Australische kolenmijnen waarschijnlijk veel hoger dan gerapporteerd En nog belangrijker is dat dat we we we nu weten welke mijnen zulke grote uitstoters zijn zodat we onze inspanningen beter kunnen richten op het beperken ervan ” n n n n n n Eerste auteur Pankaj Sadavarte (SRON/TNO): “De opvallendste bevinding is dat de uitstoot van Hail Hail Creek Creek een bovengrondse mijn zoveel hoger is is dan verwacht Hail Hail Creek Creek is is verantwoordelijk voor 40% van van de de de uitstoot van van alle zes bestudeerde mijnen samen Terwijl algemeen wordt aangenomen dat bovengrondse mijnen mijnen veel minder methaan uitstoten dan ondergrondse mijnen mijnen ” 2021P
1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Foto boven: TROPOMI methaanobservaties op twee verschillende dagen laten duidelijk drie kolenmijnlocaties zien Rechts: De bovengrondse mijn in Hail Creek (iStockphoto)


   48   49   50   51   52