Page 46 - SRON_jaarverslag 2020-2021_NL
P. 46

46 EARTH
BOSBRANDEN AUSTRALISCHE BLACK SUMMER PRODUCEREN ENORME HOEVEELHEDEN CO2
De Australische zomer van 2019-2020 ook wel ‘Black Summer’ genoemd werd ontsierd door enorme bosbranden Onderzoekers van van de de de VU SRON en en en en KNMI bepalen met behulp van van TROPOMI-data hoeveel CO2
daarbij vrij is gekomen De bosbranden produceerden bijna tweemaal zoveel CO2
als het jaarlijkse verbruik van fossiele brandstoffen in heel Australië n n n n n n n n n n n De bosbranden woedden gedurende een een periode van van drie maanden met een een geschatte uitstoot van van ruim 700 miljard kilogram vergelijkbaar met de de jaarlijkse uitstoot door het wereldwijde vliegverkeer Door data te te gebruiken van het satellietinstrument TROPOMI dat dat atmosferische concentraties koolmonoxide (CO) meet konden de de de de de de onderzoekers uiteindelijk de de de de de de totale CO2-uitstoot veel beter inschatten De verhouding tussen CO CO en en en en CO2
die vrijkomt bij dit soort branden is namelijk vrij vrij goed bekend uit veldmetingen n n n n n n n n n De ‘Black Summer’-branden woedden in eucalyptusbossen waar we dit soort grote branden branden eigenlijk niet vaak zien De onderzoekers verwachten dat deze branden in de de de de toekomst vaker zullen voorkomen wat een een snel herstel van van de de de getroffen bossen bemoeilijkt Hierdoor wordt een een deel van van de de de uitgestoten CO2
CO2
minder snel gecompenseerd door CO2-opname bij hergroei 2021P
1 1 1 1 1 2
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Boven: De koolmonoxideconcentratie [mol/m2] gemeten met met TROPOMI over Australië op 20 20 december 2019 Rechts: De Australische bush fires (iStockphoto)   44   45   46   47   48