Page 38 - SRON_jaarverslag 2020-2021_NL
P. 38

38 ALGEMEEN
AFSCHEID VAN TWEE RUIMTEPIONIERS:
KEES DE JAGER EN
JAN BORGMAN
Eind mei overlijden vlak na elkaar twee beeldbepalende pioniers van het Nederlandse ruimte- onderzoek: Kees de de de de Jager (100) en en en en Jan Borgman (91) Beiden speelden een belangrijke rol in zowel het internationale ruimteonderzoek als de de oprichting van van (voorlopers van) SRON n n n n n Kees de de de Jager richtte in 1961 mede het Utrechtse Laboratorium voor Ruimteonderzoek op een van de de de de de voorlopers van SRON en was daar tot tot 1983 de de de de de eerste directeur Het leidde onder meer tot tot de de de de de lancering van van de de de eerste Nederlandse satelliet ANS In diezelfde tijd (1964-1977) was hij directeur van van het het sterrenkundig instituut Sonnenborgh dat wereldwijd naam maakte met het het zonneonderzoek van Minnaert en en en De Jager zelf Als alom gewaardeerd wetenschapper bestuurder en en en organisator van wetenschap bekleedde hij functies als secretaris-generaal van de de IAU (Internationale Astronomische Unie) en en president van COSPAR (Committee on Space Research) n n n n n n n n n Jan Borgman was oprichter van van van de Groningse voorloper van van van SRON Hij werd in in 1965 directeur van van van de de de toen pas geopende Kapteyn Sterrewacht in Roden het observatorium waarvoor hij diverse nieuwe instrumenten ontwikkelde In datzelfde jaar werd hij lector aan de de de de RuG Uiteindelijk was Borgman nauw betrokken bij de de de de ontwikkeling van twee baanbrekende Nederlandse satellieten: de de de de ANS die in in augustus 1974 werd werd gelanceerd gelanceerd en de InfraRood Astronomische Satelliet (IRAS) die in 1983 werd werd gelanceerd gelanceerd Beide satellieten die in in in samenwerking met NASA werden ontwikkeld door de de de de Nederlandse industrie (Fokker en en en en Philips) leverden een rijke wetenschappelijke oogst op 2021P
1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Boven: Jan Borgman (credit?) Rechts: Kees de de Jager bij de de Merz-telescoop op op Sonnenborgh Sonnenborgh in 1953 (Sonnenborgh)
   36   37   38   39   40