Page 34 - SRON_jaarverslag 2020-2021_NL
P. 34

34 EARTH
NATUURLIJKE GEOLOGISCHE METHAAN- UITSTOOT LIJKT GROTER DAN GEDACHT Geologische methaanbronnen zijn het gevolg van menselijk handelen of natuurlijke activiteit zoals moddervulkanen Metingen vanaf de de grond en en en door het TROPOMI- instrument aan aan aan de de de Javaanse moddervulkaan Lusi laten nu zien dat de de de natuurlijke geologische uitstoot waarschijnlijk groter is is dan gedacht Dan zouden we een kleiner aandeel kunnen toeschrijven aan aan geologische bronnen die het gevolg zijn van menselijke activiteit n n n n n n n De totale geologische uitstoot door menselijk handelen en en en als gevolg van natuurlijke activiteit is is bekend: 170 miljoen ton per jaar De natuurlijke geologische uitstoot is is lang geschat op 30-75 miljoen ton per jaar Maar recente C14-metingen aan pre-industriƫle luchtbellen in in in ijs geven schattingen van 0 0 1 1 tot 5 4 miljoen ton per jaar Dat zou dus een erg klein aandeel zijn in in in de de 170 miljoen ton totale geologische uitstoot n n n n n n n n n n Een internationaal onderzoeksteam stelt nu met het TROPOMI-instrument vast dat alleen al al al de de uitstoot van van de de de de de de moddervulkaan Lusi aan aan de de de de de de onderlimiet komt van van schattingen voor de de de de de de hele aarde: 0 1 miljoen ton per jaar Daardoor staan de natuurlijke geologische bronnen van methaan weer opnieuw op de kaart 2021P
1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
De methaanuitstoot van de de moddervulkaan Lusi gemeten door TROPOMI komt uit uit op 0 1 1 miljoen ton (123F)   32   33   34   35   36