Page 30 - SRON_jaarverslag 2020-2021_NL
P. 30

30 EARTH
METHAANEMISSIES VAN DE OLIE- EN GAS- INDUSTRIE OP HET MEXICAANSE VASTELAND BLIJKEN VEEL HOGER DAN EERDER GEMELD Amerikaanse metingen vanuit een vliegtuig – geverifieerd door SRON-onderzoekers met met data van van het TROPOMI-instrument - - - tonen aan aan dat dat de de methaanemissies van van de de olie- en en en gasindustrie op het Mexicaanse vasteland tien keer zo hoog zijn als eerder werd geschat De uitstoot van Mexicaanse offshore installaties blijkt daarentegen tien keer zo laag als eerder geschat n n n n n n n n De meetcampagne die plaatsvond in februari 2018 en en werd geleid door het Environmental Defense Fund (EDF) richtte zich op Mexico’s belangrijkste olie- en en en gasproducerende regio regio Deze regio regio strekt zich uit over de de staten Veracruz Tabasco Chiapas en en de de kust van Campeche n n n n n n Op verzoek van het het EDF verifieerden SRON-wetenschappers de de meetresultaten boven het het vasteland De offshore emissies konden nog niet worden geverifieerd met TROPOMI omdat het meetinstrument daarover nog geen gegevens levert Dit gaat echter spoedig veranderen omdat SRON ook methaanmetingen boven zee wil gaan produceren 2021P
1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Illustratie pagina 30-31: Installeren van een supergeleidende detector voor Athena/X-IFU (Mark Leeman)
Boven: De waarnemingen van TROPOMI boven Mexico’s belangrijkste olie- en en en en en en gasvelden hier gemarkeerd door de de de groene figuur (Sudhanshu Pandey) Rechts: Een olieraffinaderij fin in Mexico (iStockphoto)


   28   29   30   31   32