Page 20 - SRON_jaarverslag 2020-2021_NL
P. 20

20 EARTH
SATELLIETEN WERKEN SAMEN OM METHAANBRONNEN TE IDENTIFICEREN
De GHGSat-satelliet Claire detecteert op aangeven van het TROPOMI-instrument de de methaanuitstoot van een vuilstortplaats in in Argentiniƫ Dit stelt de de verantwoordelijke partijen in in staat hun uitstoot terug te te dringen n n n n n n n n n n n n Nauwkeurige metingen van van methaanconcentraties zijn essentieel voor het identificeren van van specifieke bronnen en en en en en het toepassen van strategieƫn om emissies te te verminderen Tot nu toe toe hadden satellietsystemen die methaan meten echter onvoldoende resolutie om emissies aan aan individuele vuilstortplaatsen toe te schrijven n n n n n n n n n Dit is nu opgelost door metingen van het Nederlandse ruimte-instrument TROPOMI en en en Claire te te koppelen TROPOMI overziet aan boord van Sentinel-5p grotere gebieden op op aarde terwijl Claire met een kleiner blikveld juist scherper kan zien De TROPOMI-data die door SRON zijn geanalyseerd kunnen dus worden gebruikt om instrumenten met een hoge resolutie zoals Claire op grote methaanbronnen te te richten 2020 P 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Boven: Methaanconcentraties op de Norte III vuilstortplaats in Buenos Aires (GHGSat) Rechts: De biogascentrale op Norte III die methaan onttrekt aan aan de vuilstortplaats (Zofnass Program for Sustainable Infrastructure)   18   19   20   21   22