NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

Jaarlijkse Big Science Industriebijeenkomst

Mikrocentrum: Jaarlijkse Big Science Industriebijeenkomst en tweede Themabijeenkomst, dit keer over Optomechatronica.

De volgende bijeenkomst in de themareeks "Technological Challenges for Big Science" vindt plaats op woensdagmiddag 18 september 2019 in hetMikrocentrum in Veldhoven. Na een succesvolle eerste bijeenkomst over "Thermal Challenges" op 15 mei jl. bij het Mikrocentrum hebben ILO-net en Mikrocentrum nu gekozen voor het thema "Optomechatronica". Sprekers vanuit wetenschap en industrie zullen tijdens deze bijeenkomst voorbeelden en mogelijkheden voor co-development presenteren.

De volgende sessies van deze reeks zullen worden gewijd aan "Materialen" en "Robotica en Remote Handling". Over de data (komend en volgend jaar) van  deze bijeenkomsten zullen jullie nog nader worden geïnformeerd. Het is de bedoeling om de genoemde onderwerpen terug te laten komen op de Precisiebeurs op 13 en 14 november a.s. in het kader van de ontwikkeling van "sleuteltechnologie".

Voorafgaande aan de themabijeenkomst zal in de ochtend van 18 september de jaarlijkse "Big Science Industrie" (BSI) bijeenkomst plaatsvinden waarin de leden van het ILO-net de ontwikkelingen in hun veld zullen toelichten, en de mogelijkheden onder de aandacht zullen brengen voor high tech bedrijven om activiteiten te starten of in te tekenen op tenders van de Big Science faciliteiten. Daarbij zal er volop gelegenheid zijn voor vragen en discussie. Tijdens deze ochtendsessie zal in het bijzonder de aandacht worden gericht op de ontwikkeling van de faciliteiten voor de detectie van gravitatiegolven, zoals de Einstein Telescoop (ground-based) en LISA (Laser Interferometer Space Antenna).

Voor alle aanwezigen zal er ruimschoots gelegenheid zijn om te netwerken tijdens de lunch die de overgang vormt van het ochtend- naar het middagprogramma.

We hopen jullie allen te ontmoeten op 18 september 2019. Link: bijeenkomst 15 mei jl.:themabijeenkomst-thermal-challenges-op-15-5-19.

Namens ILO-net en Mikrocentrum,

Gerard CornetSCROLL TO TOP